Jak powstawały lalki Barbie?

0
Jak powstawały lalki Barbie?

Lalka Barbie to obecnie najpopularniejsza zabawka dla dziewczynek na całym świecie. Mało kto jednak wie, że ta znana zabawka stworzona została na podstawie prawdziwej córki twórców, a fikcyjna postać lalki Barbie posiada pełną biografię i drzewo genealogiczne.

Wypadek w pracy? Co dalej, czyli jak prowadzić postępowanie powypadkowe

0
Wypadek w pracy? Co dalej, czyli jak prowadzić postępowanie powypadkowe

Wypadki w pracy zdarzały się, zdarzają się i będą się zdarzać – nie mamy na to wpływu, możemy ewentualnie kontrolować ich częstotliwość np. dzięki częstszemu przeprowadzaniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Kiedy jednak wypadek już się przydarzy, powinniśmy pamiętać o tym, by zawsze zadbać o działanie zgodne z przepisami. O czym powinien pamiętać pracodawca, a o czym pracownik? Na czym polegają działania powypadkowe?

 Co jest wypadkiem przy pracy?

Za wypadek przy pracy zwykło się uznawać trzy sytuacje:
1) Pracownik wykonuje standardowe czynności zlecone przez przełożonego i skutkiem działań jest uraz lub śmierć

2) Pracownik wykonuje standardowe czynności bez konkretnego zlecenia przełożonego i skutkiem jego działań jest uraz lub śmierć

3) Pracownik doznaje szkody na ciele lub śmierci między siedzibą firmy a miejscem pracy, do którego zmierza

Ponadto do wypadków przy pracy zalicza się też różne sytuacje związane pośrednio z pracą, np. urazy powstałe podczas szkoleń, instruktażów, odbywania służby zastępczej czy też nauki (to ostatnie dotyczy konkretnych stypendystów).

Wypadek w pracy – co robić?

Istnieją rozporządzenia, które wskazują konkretnie, jak działania należy podjąć w sytuacji, gdy zdarzy się wypadek przy pracy. Oczywiście w pierwszej kolejności trzeba udzielić pomocy poszkodowanemu oraz zadzwonić po służby medyczne. Jeśli doszło do wypadku śmiertelnego, to na miejsce trzeba wezwać policję. Ponadto należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia – odpowiednie służby sprawdzą później, czy praca przebiegała zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kolejnym etapem jest szeroko pojęta kontrola – dotyczy ona zarówno maszyn stosowanych w przedsiębiorstwie (sprawdza się, czy urządzenia są odpowiednio przystosowane do używania ich przez pracowników). Jeśli poszkodowany żyje i lekarze przyzwalają na rozmowę z nim, to kolejnym obowiązkowym etapem będzie przesłuchanie podwładnego przez odpowiednie służby i dowiedzenie się, co konkretnie stało się na miejscu budowy. Ponadto dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji najczęściej przesłuchuje się również świadków, czyli inne osoby pracujące na budowie w danym momencie.

Po zebraniu pierwszych ustaleń, pracodawca musi powołać zespół powypadkowy, w skład którego powinien wchodzić m.in. fachowiec związany z bezpieczeństwem i higieną pracy (powinien być to zewnętrzny specjalista, ale można też włączyć w działania osobę, która odpowiada za szkolenia z zakresu bhp wewnątrz firmy). Zadaniem zespołu powypadkowego jest zbadanie okoliczności, które bezpośrednio wiążą się z wypadkiem. Wówczas nie tylko sprawdza się miejsce wypadku i ocenia zgodność pracy z zasadami bezpieczeństwa, ale też włącza się lekarza, który wydaje opinię o stanie zdrowia poszkodowanego oraz ocenia, jakie mogą być w przyszłości skutki wypadku (czy dany uraz może mieć wpływ na zdrowie pacjenta np. za kilka, kilkanaście lat). Dokumentację należy złożyć do pracodawcy w ciągu dwóch tygodni; pracodawca z kolei jest zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia pracownika.

Autor: Mariusz Zakrzewski Pozycjoneria.pl. Artykuł powstał z pomocą przedstawicieli firmy TeamPrevent Poland z Pszczyny.

Krótko o zbiornikach dwupłaszczowych

0

W ostatnim czasie w mediach pojawił się temat transportu paliw płynnych. W życie weszła ustawa o monitorowaniu transportu tych paliw, co spowodowało również dyskusję na temat przechowywania paliw. Pytań w tym temacie jest sporo, a jedno z najważniejszych brzmi: Czy każdy rolnik powinien zainwestować w zbiornik dwupłaszczowy, czy jednak może obejść się bez szczelnego zbiornika i nadal przechowywać paliwa w mauzerach lub beczkach?

Jaki wpływ na rozwój firmy ma księgowa?

0

Księgowy oraz jakość pracy całego działu księgowego w przedsiębiorstwie ma szczególne znaczenie dla całego przedsiębiorstwa. Prawidłowa praca ekspertów w dziedzinie księgowości jest podstawą nie tylko w kontekście działania firmy zgodnie z prawem, ale również jej rozwoju.

Jak zarządzać firmą przez Internet?

0

Polacy nie tylko coraz częściej zakładają firmy przez Internet, decydując się na to, by je rozwijać w sieci, ale i zarządzają firmami stacjonarnymi online. Wynika to z dużej wygody, a także jest bezpieczne. Głównie zarządzanie to odnosi się do finansów, aczkolwiek tak naprawdę może dotyczyć innych sfer.

Jak zarejestrować działalność gospodarczą

0
Jak zarejestrować działalność gospodarczą

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem różnego rodzaju nakładów. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wymieniają wydatków, które są uznawane za koszty w działalności gospodarczej. Jedną z zalet prowadzania własnej działalności gospodarczej są duże możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodów. W ich skład może wchodzić komputer, samochód, sprzęt biurowy,

Jak założyć firmę

działalność gospodarczaKrok 1 – zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. Wypełnienie wniosku spowoduje zgłoszenie działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o wpis do ewidencji jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w ramach Głównego Urzędu Statystycznego.

Krok 2- Określenie zakresu działalności gospodarczej. Zakres działalności należy określić na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Krok 3- Zgłoszenie do ZUS. W ZUS-ie trzeba dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy jako ubezpieczonego.

Krok 4- Nadanie numeru REGON.

Krok 5- Wybór formy opodatkowania. W formularzu CEIDG- 1 wybiera się również formę opodatkowania. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru między kilkoma formami opodatkowania. Najbardziej popularne formy to:

 • zasady ogólne,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa.

Pieczątka firmowa– wyrobienie pieczątki firmowej nie jest prawnie wymagane, jednakże jest ważnym krokiem przy zakładaniu działalności gospodarczej.

Krok 6- Założenie rachunku bankowego.

Krok 7- Sanepid (opcjonalnie)

Krok 8- PIP (opcjonalnie). Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników, w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej zobowiązany jest zawiadomić o tym Państwową Inspekcje Pracy.

Jak wypełnić formularz CEIDG

Pierwszym dokumentem z jakim spotyka się osoba zakłądająca działalność gospodarczą jest elektroniczny formularz CEIDG, dostępny przez Internet. Można opatrzyć formularz podpisem elektronicznym, jeśli taki posiadamy. Można również wypełnić formularz i następnie go wydrukować, podpisać ręcznie i zanieść do najbliższego Urzędu Gminy.

Co daje złożenie wniosku CEIDG-1

Efektem złożenia wniosku jest:

 • wpis do ewidencji,
 • nadanie numeru NIP,
 • nadanie numeru REGON,
 • zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS.

Wpis w CEIDG z danymi Twojej firmy pojawi się z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku. Wpis do ewidencji (dane dotyczące Twojej firmy) będą dostępne w Bazie przedsiębiorców na stronie internetowej CEIDG. Dzięki temu w każdej chwili będziesz miał do nich wygodny dostęp oraz będziesz mógł je modyfikować. Każdy zainteresowany (np. urząd znajdzie tam Twój wpis, dzięki czemu nie będziesz potrzebował zaświadczenia potwierdzającego, że Twoja firma znajduje się w rejestrze.

Ile urlopu na pół etatu

0
etat

Zatrudnienie na pól etatu to z jednej strony mniej pracy, ale i mniejsze wynagrodzenie i niższa emerytura. Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na pół etatu zależy od wymiaru czasu pracy tego pracownika. Za podstawę wyliczenia urlopu dla pracownika pracującego w niepełnym wymiarze godzin przyjmuje się za podstawę pełny wymiar:

– 20 dni, jeśli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat;

26 dni, jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 10 lat.

Jeżeli zatem mamy pracownika, którego urlop w pełnym wymiarze wynosiłby 26 dni, a jest zatrudniony na 1/2 etatu to oznacza, że pracownik ma 13 dni urlopu po 8 godzin czyli w sumie 104 godziny do realizacji urlopowej.

Zasady udzielania urlopu

Obliczając urlop trzeba pamiętać, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, również w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dla pracownika zatrudnionego na:

pełny etat jest to:

– 208 godzin przy 26 dniach urlopu

– 160 godzin przy 20 dniach urlopu

na pół etatu :

– 104 godziny czyli 26 dni

– 80 godzin przy 20 dniach

Pracownikom półetatowym przysługuje odpowiednio połowa tego urlopu. Ważne jest, że dla pracowników niepracujących codziennie po osiem godzin, urlop wypoczynkowy rozlicza się godzinowo.

urlop Redukcja urlopu

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na pół etatu, urlop wypoczynkowy wynikający z przepisów prawa pracy, powinien zostać zredukowany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Jeśli pracownik zatrudniony jest na pół etatu, a ma mniejszy niż 10-letni staż pracy, to będzie mu przysługiwało 10 pełnych dni urlopu wypoczynkowego. Pracownik jest uprawniony do 20 lub 26 dni urlopu, a pracuje:

1)  na ½ etatu, wtedy jego urlop proporcjonalny do wymiaru jego czasu pracy wynosi odpowiednio 10 lub 13 dni,

2) na ¾ etatu, wtedy jego urlop proporcjonalny do wymiaru jego czasu pracy wynosi odpowiednio  15 lub 20 dni,

3) na  1/3 etatu, wtedy jego urlop proporcjonalny do wymiaru jego czasu pracy wynosi odpowiednio 7 lub 9 dni.

Udzielanie urlopów

Jest regułą, że urlopu udziela się tylko w dni, które zgodnie z rozkładem czasu pracy są dla danego pracownika dniami pracy. Ponadto urlop powinien być wykorzystywany w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Taki tryb udzielania urlopów ustanowiono w art. 1542 K.p., z której to normy wynika, że urlop jest udzielany wyłącznie w robocze dla danego pracownika dni, bez względu na to czy przypadają one w dni robocze, niedziele albo w święta. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie wymienionego wyżej przepisu kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi w danym roku. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

Osobie zatrudnionej na pół etatu przysługują takie same urlopy, poza wypoczynkowym, z jakich może skorzystać osoba zatrudniona na pełen etat. Są to: macierzyński, wychowawczy urlopy okolicznościowe, dwa dni zwolnienia na dziecko, które nie skończyło 14 lat, oraz urlop tacierzyński. Mogą je wykorzystać, ale nie muszą.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

0
gospodarcza

Dotacje z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bezzwrotne dotacje z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej są szczególną formą wsparcia dla osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą. Są to środki jednorazowe i bezzwrotne, co oznacza, że są przyznawane raz i w przypadku, gdy nasz interes się rozkręci nie ma obowiązku ich zwrotu. Jednakże, aby takie wsparcie otrzymać, przed zgłoszeniem się o dofinansowanie z Urzędu Pracy należy spełnić warunki wyznaczane przez Urząd oraz już po otrzymaniu środków prowadzić firmę przez określony czas. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy jest niewątpliwie ułatwieniem dla osób, które są gotowe na otwarcie własne firmy. Wspieranie lokalnych przedsiębiorców jest formą walki z bezrobociem, dlatego jeżeli Twoja sytuacja na rynku pracy nie jest zbyt optymistyczna, warto wziąć sprawy we własne ręce i postarać się o dotację na założenie firmy. Dotacje z Urzędu Pracy może otrzymać osoba, która:

 • jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna
 • jest opiekunem osoby niepełnosprawnej poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnieniu lub nie wykonujący innej pracy zarobkowej
 • jest absolwentem centrum integracji społecznej lub absolwentem klubu integracji społecznej i nie zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

działaność

Każdego roku kwota wsparcia, jaką może uzyskać bezrobotny na rozpoczęcie działalności gospodarczej zmienia się. Jest ona bowiem uzależniona od wysokości średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Rejestracja działalności gospodarczej.

Wniosek o wpis firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można złożyć:

 1. za pośrednictwem strony internetowej www.ceidg.gov.pl. Wniosek wypełniony on-line należy podpisać w dowolnej gminie
 2. w formie wniosku papierowego w gminie
 3. wypełniajac wniosek on-line i podpisujac go swoim “podpisem zaufanym” przez internet
 4. przesyłając wniosek listem poleconym do wybranej gminy
 5. przez telefon

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to:

 1. gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
 2. gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Koszty związane z założeniem działalności

Rejestracja działalności gospodarczej wiąże się z poniesieniem różnych wydatków, takich jak:

 1. opłata skarbowa w urzędzie skarbowym, jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek VAT-R (zarejestrowanie jako podatnik VAT czynny lub zwolniony),
 2. wyrobienie pieczątki,
 3. założenie konta w banku,
 4. zakup niezbędnego wyposażenia np. komputer,
 5. zakup materiałów jak artykuły biurowe,
 6. zakup usług związanych z tworzeniem strony internetowej.

Studia fizjoterapia

0
fizjoterapia

Aby dobrze przygotować się do rekrutacji i zwiększyć swoje szanse na pozytywny przebieg procedur rekrutacyjnych powinieneś zdecydować się na konkretną uczelnię dość wcześnie, bo jeszcze przed wyborem przedmiotów maturalnych. Fizjoterapia to dziedzina, która wymaga bardzo rozległej wiedzy i znacznych umiejętności, dlatego program tych studiów przewiduje poznawanie teorii, jak i praktyki rehabilitacji. Fizjoterapeuta musi dysponować świetną kondycją fizyczną, stąd w planach zajęć tak wiele godzin sportu. Idealny kandydat na fizjoterapeutę odznacza się dobrym zdrowiem, co jest szczególnie ważne podczas indywidualnych zabiegów z pacjentami, które wymagają użycia siły. Jest życzliwy, cierpliwy, opanowany, komunikatywny, odporny emocjonalnie, nie podlega nagłym zmiennym nastrojom.

Praca w zawodzie fizjoterapii

Znalezienie pracy w tym zawodzie nie należy do szczególnie trudnych wyzwań. Liczba miejsc, w których może pracować fizjoterapeuta jest imponująca. Należą do nich:

 • prywatne i publiczne placówki ochrony zdrowia;
 • sanatoria;
 • prywatne gabinety masażu;
 • uczelnie, szkoły masażu i fizjoterapii.

fizjoterapia

Fizjoterapia nie jest ciężką pracą. Jest świetnym połączeniem medycyny i sportu, które nie wymaga 8 godzin siedzenia za biurkiem i niszczenia kręgosłupa, ani marznięcia z łopatą na budowie. Ciepły gabinet, zazwyczaj praca od poniedziałku do piątku po 8-10h. Absolwenci kierunku fizjoterapia najczęściej znajdują pracę w takich instytucjach, jak: publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia, placówki oświatowe, zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowe, szkoły wyższe, placówki sportowe, hospicja, domy opieki. Bardzo często fizjoterapeuci prowadzą własną praktykę rehabilitacyjną.

Zarobki fizjoterapeuty

Fizjoterapeuta w szpitalu może zarobić do 1800 złotych brutto. W klinikach prywatnych zarobki mogą sięgać do 2 tysięcy złotych wzwyż. Często więc fizjoterapeuci dorabiają sobie prywatnymi zleceniami od osób, które je zlecają. Z pewnością interesująca dla potencjalnych kandydatów na to stanowisko jest również kwestia tego, ile zarabia fizjoterapeuta w Polsce. Otóż średnia pensja w tym zawodzie wynosi ok. 1800 złotych netto. Z kolei 25% przedstawicieli tego zawody zarabia ponad 2100 złotych netto – są to najwyższe pensje. Najniższe zarobki obejmują 25% fizjoterapeutów i wynoszą średnio 1500 złotych netto. Najwięcej zarabiają fizjoterapeuci pracujący w Warszawie (średnio 2035 złotych netto), Częstochowie (średnio 1900 złotych netto) oraz Krakowa (ok. 1880 złotych netto). Wielu fizjoterapeutów, szczególnie imigrantów, ma problemy ze znalezieniem zatrudnienia w zawodzie. Rzecz jasna dla tych najlepszych zawsze jest miejsce i mogą oni liczyć na wypłaty w granicach 8-10 tysięcy Euro. Natomiast jest to zdecydowanie powyżej średniej, która wynosi 2-3 tysiące Euro, co jednak przy relatywnie wysokich kosztach utrzymania nie jest stawką robiącą duże wrażenie.

Przyszłościowe kierunki studiów

0
studia

Aby kariera zawodowa okazała się sukcesem, trzeba ją dokładnie zaplanować i konsekwentnie budować. Określenie zawodowej ścieżki wiąże się przede wszystkim z wyborem studiów. Jeśli właśnie zdałeś maturę albo chcesz zmienić zawód bądź podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, dowiedz się, jacy specjaliści będą potrzebni w niedalekiej przyszłości na rynku pracy.

Przyszłościowe kierunki

Kierunki, które z pewnością dadzą nam pracę, są związane z techniką. Poszukiwani są dalej inżynierowie, elektronicy oraz informatycy. Warto również zastanowić się nad astronomią, która jest bardzo mało popularnym kierunkiem studiów. Drugim kierunkiem studiów, po którym bezrobocie wśród absolwentów jest bardzo niskie, to informatyka. Jest to dziedzina, która w tym momencie najszybciej się rozwija na świecie. Automatyka i budowa maszyn to kolejny kierunek, po którym warto zostać absolwentem. Ta dziedzina również dynamicznie się rozwija i oferuje specjalistom dobrze płatną pracę. Jak się okazuje obecnie duże zapotrzebowanie jest również na absolwentów innych specjalistycznych kierunków. Na przykład duże możliwości stoją przed architektami. We wszystkich ścieżkach kształcenia, takich jak architektura zieleni, czy architektura wnętrz, znajdą się miejsca pracy.

Wybór kierunków

W przypadku osób posiadających zdolności do przyswajania nauk ścisłych, jak najbardziej polecane są kierunki proponowane przez politechniki oraz wydziały chemii i informatyki przy uczelniach wyższych. Przy wyborze uczelni warto sprawdzić rankingi, poszukać informacji w internecie, dowiedzieć się, co uczelnia oferuje oprócz minimum programowego.

studia

 1. Wybierz te kierunki studiów i uczelnie, gdzie:
 • w skład grup wchodzi nie więcej niż 30 studentów;
 • umiejętności praktyczne łączą się z wiedzą teoretyczną;
 • istnieje możliwość uzupełnienia posiadanej wiedzy (aplikacja na studia magisterskie).
 1. Zapoznaj się z zasadami rekrutacji i wymaganiami obowiązującymi na poszczególne kierunki.
 2. Zwróć uwagę na treść programu
 3. Porównaj uczelnie, które oferują wybrane przez Ciebie kierunki studiów – przyjdź na spotkania z przedstawicielami uczelni lub odwiedź strony internetowe szkół wyższych.
 4. Zapytaj o zdanie innych – członków rodziny, przyjaciół, nauczycieli, doradców, studentów

Kto znajdzie pracę

W badaniach przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju i Przedsiębiorczości wyróżniono kluczowe typy kwalifikacji pracowników za 5 lat:

 • techniczne (np. technika, elektronika, przemysł, budownictwo),
 • ekonomiczne (np. ekonomia, zarządzanie i marketing, finanse i bankowość),
 • prawniczo-administracyjne,
 • ścisłe (np. fizyka, matematyka, statystyka, informatyka),
 • społeczne (np. psychologia, socjologia, nauki polityczne),
 • przyrodnicze (np. biologia, chemia).

Często przez kilka lat trwania studiów wyższych, rynek zmienia się tak bardzo, że pracodawcy poszukują w danych branżach zupełnie innych kompetencji, niż jeszcze kilka lat wcześniej.

ZOBACZ TEŻ