Kredyt konsolidacyjny w banku nie dla każdego

0
Kredyt konsolidacyjny w banku nie dla każdego

Przyznanie nam przez bank kredytu konsolidacyjnego uzależnione jest od spełnienia wielu warunków. Niezależnie bowiem od tego czy staramy się o zwykły kredyt gotówkowy, samochodowy, hipoteczny, czy konsolidacyjny musimy przejść jednakową weryfikację pod kątem naszej zdolności kredytowej. Oznacza to, że bank każdorazowo będzie weryfikował czy stać nas na spłatę kredytu.

Konsolidacja zobowiązań

Kredyt konsolidacyjny ma na celu połączenie naszych aktualnych zobowiązań w jedno. W praktyce oznacza to, że zaciągamy całkiem nowe zobowiązanie, którego kapitał zostaje przeznaczony na spłatę naszych długów. W ten sposób nie musimy już martwić się wieloma ratami, z różnymi terminami spłaty. Od teraz mamy tylko jeden kredyt, jednego wierzyciela i jeden termin spłaty. Kredyt konsolidacyjny dzięki wydłużeniu okresu kredytowania pozwala nam także na znaczne zmniejszenie wysokości miesięcznej raty, co również, albo przede wszystkim, ułatwia nam wyjście na prostą.

Bank tylko dla wybranych

Oczywiście, konsolidacja to bardzo pomocny produkt. Jednak tak jak wspomnieliśmy na początku, w przypadku kredytu konsolidacyjnego, musimy spełnić takie same warunki jak przy każdym innym zobowiązaniu w banku. A zatem, musimy legitymować się odpowiednią zdolnością kredytową, na którą składają się nie tylko nasze dochody, ale i historia kredytowa. Pozytywna historia kredytowa otwiera bowiem drzwi większości banków, a negatywna, niestety je przed nami zamyka.

Bank nie jest instytucją charytatywną dlatego też, zawsze sprawdza czy jesteśmy wypłacalni, ale także czy jesteśmy rzetelni i godni zaufania. Pożyczając nam pieniądze musi wiedzieć czy wywiązujemy się z zawartych umów. O kredyt konsolidacyjny w banku musimy zatem starać się w momencie kiedy jeszcze nie mamy problemów z terminową spłatą.

Kredyt konsolidacyjny w banku nie dla każdego

O ile konsolidacja zakłada połączenie kilku kredytów w jeden, a banki tym samym akceptują wielość aktualnych zobowiązań na naszym koncie, o tyle nie akceptują nie wywiązywania się z umów, nieterminowego spłacania należności i nawet niewielkiej sumy zaległych rat. Jeśli więc nadmierne zadłużenie doprowadziło nas do sytuacji, w której nie jesteśmy już w stanie terminowo spłacać rat i mamy liczne opóźnienia, kredyt konsolidacyjny w banku może być bardzo trudny do pozyskania. Niezależnie od wysokości naszych dochodów, ze względu na brak terminowości, liczne opóźnienia i zaległości, nie będziemy w oczach banku dobrymi klientami.

Doradca kredytowy

Naszą sytuację w banku może uratować jedynie profesjonalny doradca kredytowy https://habzafinanse.com.pl/kredyt-konsolidacyjny/. Poza szeregiem innych aspektów, jest także jedyną osobą, która może prowadzić negocjacje z osobą decyzyjną w banku, a tym samym negocjować indywidualne warunki, zarówno udzielenia kredytu, jak i spłaty.

RODO i ochrona danych osobowych

0
Ochrona danych osobowych a RODO

Od 25 maja 2018 roku z powodu pojawienia się RODO zaszły pewne zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Zmiany są bardzo istotne, a RODO zastąpiło dotychczasowe prawo o ochronie danych osobowych.

Wiele przedsiębiorców, którzy stale gromadzą dane swoich klientów i przetwarzają je w celach marketingowych zastanawiają się jaki związek ma ochrona danych osobowych a RODO. Otóż wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa danych osób fizycznych. W czasie podawania swoich danych różnym firmom, klienci otrzymają między innymi informację na przykład o celach, w jakich wykorzystywane będą ich dane.

Co ważne, RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, co jest bardzo pozytywną zmianą, gdyż prawo zostało ujednolicone. Jest to bardzo korzystne szczególnie w przypadku dużych i znanych firm, które stale pozyskują klientów również za granicami kraju.

Ważne, aby każdy przedsiębiorca dokładnie zapoznał się z nowymi zasadami i regułami. Pozwoli to uniknąć wielu nieprzyjemności i problemów związanych ze złamaniem prawa. Wiele specjalistów organizuje szczegółowe szkolenia na temat RODO. Każdy przedsiębiorca powinien skorzystać w miarę swoich możliwości z takiego szkolenia aby uzyskać wyczerpujące informację, które pomogą mu zarządzać zgromadzonymi danymi.

Pod linkiem https://ktmh.pl/specjalizacje/ochrona-danych-osobowych/ każdy może dowiedzieć się wiele na temat RODO bez wychodzenia z domu. Jest to doskonała alternatywa dla szkoleń stacjonarnych oraz znaczna oszczędność czasu. Ze zmianami zapoznać się można w dowolnym czasie i o każdej porze.

KTMH – kancelaria radców prawnych w Rzeszowie oferuje profesjonalne szkolenia i spotkania dla przedsiębiorców, na których omawiane są najważniejsze zmiany, które zostają wprowadzone przez RODO. Wiele informacji można uzyskać także poprzez rozmowę telefoniczną bądź umawiając się na indywidualne spotkanie z doświadczonym pracownikiem kancelarii. Koszt tego typu konsultacji wynosi około 100 złotych.

Jak powstawały lalki Barbie?

0
Jak powstawały lalki Barbie?

Lalka Barbie to obecnie najpopularniejsza zabawka dla dziewczynek na całym świecie. Mało kto jednak wie, że ta znana zabawka stworzona została na podstawie prawdziwej córki twórców, a fikcyjna postać lalki Barbie posiada pełną biografię i drzewo genealogiczne.

Wypadek w pracy? Co dalej, czyli jak prowadzić postępowanie powypadkowe

0
Wypadek w pracy? Co dalej, czyli jak prowadzić postępowanie powypadkowe

Wypadki w pracy zdarzały się, zdarzają się i będą się zdarzać – nie mamy na to wpływu, możemy ewentualnie kontrolować ich częstotliwość np. dzięki częstszemu przeprowadzaniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Kiedy jednak wypadek już się przydarzy, powinniśmy pamiętać o tym, by zawsze zadbać o działanie zgodne z przepisami. O czym powinien pamiętać pracodawca, a o czym pracownik? Na czym polegają działania powypadkowe?

 Co jest wypadkiem przy pracy?

Za wypadek przy pracy zwykło się uznawać trzy sytuacje:
1) Pracownik wykonuje standardowe czynności zlecone przez przełożonego i skutkiem działań jest uraz lub śmierć

2) Pracownik wykonuje standardowe czynności bez konkretnego zlecenia przełożonego i skutkiem jego działań jest uraz lub śmierć

3) Pracownik doznaje szkody na ciele lub śmierci między siedzibą firmy a miejscem pracy, do którego zmierza

Ponadto do wypadków przy pracy zalicza się też różne sytuacje związane pośrednio z pracą, np. urazy powstałe podczas szkoleń, instruktażów, odbywania służby zastępczej czy też nauki (to ostatnie dotyczy konkretnych stypendystów).

Wypadek w pracy – co robić?

Istnieją rozporządzenia, które wskazują konkretnie, jak działania należy podjąć w sytuacji, gdy zdarzy się wypadek przy pracy. Oczywiście w pierwszej kolejności trzeba udzielić pomocy poszkodowanemu oraz zadzwonić po służby medyczne. Jeśli doszło do wypadku śmiertelnego, to na miejsce trzeba wezwać policję. Ponadto należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia – odpowiednie służby sprawdzą później, czy praca przebiegała zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kolejnym etapem jest szeroko pojęta kontrola – dotyczy ona zarówno maszyn stosowanych w przedsiębiorstwie (sprawdza się, czy urządzenia są odpowiednio przystosowane do używania ich przez pracowników). Jeśli poszkodowany żyje i lekarze przyzwalają na rozmowę z nim, to kolejnym obowiązkowym etapem będzie przesłuchanie podwładnego przez odpowiednie służby i dowiedzenie się, co konkretnie stało się na miejscu budowy. Ponadto dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji najczęściej przesłuchuje się również świadków, czyli inne osoby pracujące na budowie w danym momencie.

Po zebraniu pierwszych ustaleń, pracodawca musi powołać zespół powypadkowy, w skład którego powinien wchodzić m.in. fachowiec związany z bezpieczeństwem i higieną pracy (powinien być to zewnętrzny specjalista, ale można też włączyć w działania osobę, która odpowiada za szkolenia z zakresu bhp wewnątrz firmy). Zadaniem zespołu powypadkowego jest zbadanie okoliczności, które bezpośrednio wiążą się z wypadkiem. Wówczas nie tylko sprawdza się miejsce wypadku i ocenia zgodność pracy z zasadami bezpieczeństwa, ale też włącza się lekarza, który wydaje opinię o stanie zdrowia poszkodowanego oraz ocenia, jakie mogą być w przyszłości skutki wypadku (czy dany uraz może mieć wpływ na zdrowie pacjenta np. za kilka, kilkanaście lat). Dokumentację należy złożyć do pracodawcy w ciągu dwóch tygodni; pracodawca z kolei jest zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia pracownika.

Autor: Mariusz Zakrzewski Pozycjoneria.pl. Artykuł powstał z pomocą przedstawicieli firmy TeamPrevent Poland z Pszczyny.

Krótko o zbiornikach dwupłaszczowych

0

W ostatnim czasie w mediach pojawił się temat transportu paliw płynnych. W życie weszła ustawa o monitorowaniu transportu tych paliw, co spowodowało również dyskusję na temat przechowywania paliw. Pytań w tym temacie jest sporo, a jedno z najważniejszych brzmi: Czy każdy rolnik powinien zainwestować w zbiornik dwupłaszczowy, czy jednak może obejść się bez szczelnego zbiornika i nadal przechowywać paliwa w mauzerach lub beczkach?

Jaki wpływ na rozwój firmy ma księgowa?

0

Księgowy oraz jakość pracy całego działu księgowego w przedsiębiorstwie ma szczególne znaczenie dla całego przedsiębiorstwa. Prawidłowa praca ekspertów w dziedzinie księgowości jest podstawą nie tylko w kontekście działania firmy zgodnie z prawem, ale również jej rozwoju.

Jak zarządzać firmą przez Internet?

0

Polacy nie tylko coraz częściej zakładają firmy przez Internet, decydując się na to, by je rozwijać w sieci, ale i zarządzają firmami stacjonarnymi online. Wynika to z dużej wygody, a także jest bezpieczne. Głównie zarządzanie to odnosi się do finansów, aczkolwiek tak naprawdę może dotyczyć innych sfer.

Jak zarejestrować działalność gospodarczą

0
Jak zarejestrować działalność gospodarczą

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem różnego rodzaju nakładów. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wymieniają wydatków, które są uznawane za koszty w działalności gospodarczej. Jedną z zalet prowadzania własnej działalności gospodarczej są duże możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodów. W ich skład może wchodzić komputer, samochód, sprzęt biurowy,

Jak założyć firmę

działalność gospodarczaKrok 1 – zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. Wypełnienie wniosku spowoduje zgłoszenie działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o wpis do ewidencji jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w ramach Głównego Urzędu Statystycznego.

Krok 2- Określenie zakresu działalności gospodarczej. Zakres działalności należy określić na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Krok 3- Zgłoszenie do ZUS. W ZUS-ie trzeba dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy jako ubezpieczonego.

Krok 4- Nadanie numeru REGON.

Krok 5- Wybór formy opodatkowania. W formularzu CEIDG- 1 wybiera się również formę opodatkowania. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru między kilkoma formami opodatkowania. Najbardziej popularne formy to:

 • zasady ogólne,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa.

Pieczątka firmowa– wyrobienie pieczątki firmowej nie jest prawnie wymagane, jednakże jest ważnym krokiem przy zakładaniu działalności gospodarczej.

Krok 6- Założenie rachunku bankowego.

Krok 7- Sanepid (opcjonalnie)

Krok 8- PIP (opcjonalnie). Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników, w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej zobowiązany jest zawiadomić o tym Państwową Inspekcje Pracy.

Jak wypełnić formularz CEIDG

Pierwszym dokumentem z jakim spotyka się osoba zakłądająca działalność gospodarczą jest elektroniczny formularz CEIDG, dostępny przez Internet. Można opatrzyć formularz podpisem elektronicznym, jeśli taki posiadamy. Można również wypełnić formularz i następnie go wydrukować, podpisać ręcznie i zanieść do najbliższego Urzędu Gminy.

Co daje złożenie wniosku CEIDG-1

Efektem złożenia wniosku jest:

 • wpis do ewidencji,
 • nadanie numeru NIP,
 • nadanie numeru REGON,
 • zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS.

Wpis w CEIDG z danymi Twojej firmy pojawi się z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku. Wpis do ewidencji (dane dotyczące Twojej firmy) będą dostępne w Bazie przedsiębiorców na stronie internetowej CEIDG. Dzięki temu w każdej chwili będziesz miał do nich wygodny dostęp oraz będziesz mógł je modyfikować. Każdy zainteresowany (np. urząd znajdzie tam Twój wpis, dzięki czemu nie będziesz potrzebował zaświadczenia potwierdzającego, że Twoja firma znajduje się w rejestrze.

Ile urlopu na pół etatu

0
etat

Zatrudnienie na pól etatu to z jednej strony mniej pracy, ale i mniejsze wynagrodzenie i niższa emerytura. Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na pół etatu zależy od wymiaru czasu pracy tego pracownika. Za podstawę wyliczenia urlopu dla pracownika pracującego w niepełnym wymiarze godzin przyjmuje się za podstawę pełny wymiar:

– 20 dni, jeśli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat;

26 dni, jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 10 lat.

Jeżeli zatem mamy pracownika, którego urlop w pełnym wymiarze wynosiłby 26 dni, a jest zatrudniony na 1/2 etatu to oznacza, że pracownik ma 13 dni urlopu po 8 godzin czyli w sumie 104 godziny do realizacji urlopowej.

Zasady udzielania urlopu

Obliczając urlop trzeba pamiętać, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, również w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dla pracownika zatrudnionego na:

pełny etat jest to:

– 208 godzin przy 26 dniach urlopu

– 160 godzin przy 20 dniach urlopu

na pół etatu :

– 104 godziny czyli 26 dni

– 80 godzin przy 20 dniach

Pracownikom półetatowym przysługuje odpowiednio połowa tego urlopu. Ważne jest, że dla pracowników niepracujących codziennie po osiem godzin, urlop wypoczynkowy rozlicza się godzinowo.

urlop Redukcja urlopu

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na pół etatu, urlop wypoczynkowy wynikający z przepisów prawa pracy, powinien zostać zredukowany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Jeśli pracownik zatrudniony jest na pół etatu, a ma mniejszy niż 10-letni staż pracy, to będzie mu przysługiwało 10 pełnych dni urlopu wypoczynkowego. Pracownik jest uprawniony do 20 lub 26 dni urlopu, a pracuje:

1)  na ½ etatu, wtedy jego urlop proporcjonalny do wymiaru jego czasu pracy wynosi odpowiednio 10 lub 13 dni,

2) na ¾ etatu, wtedy jego urlop proporcjonalny do wymiaru jego czasu pracy wynosi odpowiednio  15 lub 20 dni,

3) na  1/3 etatu, wtedy jego urlop proporcjonalny do wymiaru jego czasu pracy wynosi odpowiednio 7 lub 9 dni.

Udzielanie urlopów

Jest regułą, że urlopu udziela się tylko w dni, które zgodnie z rozkładem czasu pracy są dla danego pracownika dniami pracy. Ponadto urlop powinien być wykorzystywany w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Taki tryb udzielania urlopów ustanowiono w art. 1542 K.p., z której to normy wynika, że urlop jest udzielany wyłącznie w robocze dla danego pracownika dni, bez względu na to czy przypadają one w dni robocze, niedziele albo w święta. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie wymienionego wyżej przepisu kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi w danym roku. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

Osobie zatrudnionej na pół etatu przysługują takie same urlopy, poza wypoczynkowym, z jakich może skorzystać osoba zatrudniona na pełen etat. Są to: macierzyński, wychowawczy urlopy okolicznościowe, dwa dni zwolnienia na dziecko, które nie skończyło 14 lat, oraz urlop tacierzyński. Mogą je wykorzystać, ale nie muszą.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

0
gospodarcza

Dotacje z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bezzwrotne dotacje z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej są szczególną formą wsparcia dla osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą. Są to środki jednorazowe i bezzwrotne, co oznacza, że są przyznawane raz i w przypadku, gdy nasz interes się rozkręci nie ma obowiązku ich zwrotu. Jednakże, aby takie wsparcie otrzymać, przed zgłoszeniem się o dofinansowanie z Urzędu Pracy należy spełnić warunki wyznaczane przez Urząd oraz już po otrzymaniu środków prowadzić firmę przez określony czas. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy jest niewątpliwie ułatwieniem dla osób, które są gotowe na otwarcie własne firmy. Wspieranie lokalnych przedsiębiorców jest formą walki z bezrobociem, dlatego jeżeli Twoja sytuacja na rynku pracy nie jest zbyt optymistyczna, warto wziąć sprawy we własne ręce i postarać się o dotację na założenie firmy. Dotacje z Urzędu Pracy może otrzymać osoba, która:

 • jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna
 • jest opiekunem osoby niepełnosprawnej poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnieniu lub nie wykonujący innej pracy zarobkowej
 • jest absolwentem centrum integracji społecznej lub absolwentem klubu integracji społecznej i nie zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

działaność

Każdego roku kwota wsparcia, jaką może uzyskać bezrobotny na rozpoczęcie działalności gospodarczej zmienia się. Jest ona bowiem uzależniona od wysokości średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Rejestracja działalności gospodarczej.

Wniosek o wpis firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można złożyć:

 1. za pośrednictwem strony internetowej www.ceidg.gov.pl. Wniosek wypełniony on-line należy podpisać w dowolnej gminie
 2. w formie wniosku papierowego w gminie
 3. wypełniajac wniosek on-line i podpisujac go swoim “podpisem zaufanym” przez internet
 4. przesyłając wniosek listem poleconym do wybranej gminy
 5. przez telefon

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to:

 1. gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
 2. gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Koszty związane z założeniem działalności

Rejestracja działalności gospodarczej wiąże się z poniesieniem różnych wydatków, takich jak:

 1. opłata skarbowa w urzędzie skarbowym, jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek VAT-R (zarejestrowanie jako podatnik VAT czynny lub zwolniony),
 2. wyrobienie pieczątki,
 3. założenie konta w banku,
 4. zakup niezbędnego wyposażenia np. komputer,
 5. zakup materiałów jak artykuły biurowe,
 6. zakup usług związanych z tworzeniem strony internetowej.

ZOBACZ TEŻ