Kto podlega obowiązkowi rejestracji do BDO

Rejestr BDO jest rejestrem podmiotów gospodarczych wprowadzających do obrotu produkty, produkty w opakowaniach bądź gospodarujące odpadami. Rejestr powstał w celu zbierania informacji dotyczącej gospodarki odpadami i zapewnić wypełnianie obowiązków związanych z tym faktem przez podmioty zobowiązane.

Temat stał się ostatnio dość głośny, bowiem do końca 2019 roku obowiązkowe staje się zarejestrowanie w tej ewidencji podmiotów, które zgodnie z przepisami prawa mają taki obowiązek.

Rejestracja do BDO małych firm nie zawsze jest konieczna. Obowiązek ten ciąży głównie na przedsiębiorcach wymienionych w ustawie o odpadach, czyli oprócz tych wymienionych na początku, także i podmioty handlu detalicznego lub hurtowego, które oferują swoim klientom reklamówki bądź podobne opakowania.

Sam rejestr jest prowadzony przez właściwego terytorialnie marszałka województwa. Do BDO można się zarejestrować właśnie w urzędzie marszałkowskim poprzez złożenie dość skomplikowanego formularza. Na szczęście istnieją już firmy, które pomagają w tej niezbyt ciekawej czynności i w zamian za niewielką opłatę nie tylko wypełnią za nas formularz rejestracyjny, ale także przeprowadzą w naszym imieniu cały ten żmudny proces.

Jak to zwykle bywa w polskim porządku prawnym, podmioty które, pomimo że posiadały taki obowiązek nie dopełnią odpowiednich formalności, są narażone na dość surowe kary w tym także kary pozbawienia wolności. Drastyczne są również kary grzywny, jakie mogą nałożyć na nas urzędnicy i opiewają one na kwoty od 5 tysięcy złotych, aż do miliona.

Jeśli macie wątpliwości, czy akurat wasza firma ma obowiązek zarejestrowania się w BDO i prowadzenia ewidencji odpadów, to stosowną informację możecie uzyskać czytając odpowiednią ustawę i rozporządzenie Ministra Środowiska.

Gdyby i po takiej lekturze sprawa nie była do końca jasna to odpowiednią informację uzyskacie też we właściwym terytorialnie urzędzie marszałkowskim. Przez wzgląd na kary grożące w przypadku zaniedbania, nie warto tego obowiązku ignorować.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here