gospodarcza

Dotacje z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bezzwrotne dotacje z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej są szczególną formą wsparcia dla osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą. Są to środki jednorazowe i bezzwrotne, co oznacza, że są przyznawane raz i w przypadku, gdy nasz interes się rozkręci nie ma obowiązku ich zwrotu. Jednakże, aby takie wsparcie otrzymać, przed zgłoszeniem się o dofinansowanie z Urzędu Pracy należy spełnić warunki wyznaczane przez Urząd oraz już po otrzymaniu środków prowadzić firmę przez określony czas. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy jest niewątpliwie ułatwieniem dla osób, które są gotowe na otwarcie własne firmy. Wspieranie lokalnych przedsiębiorców jest formą walki z bezrobociem, dlatego jeżeli Twoja sytuacja na rynku pracy nie jest zbyt optymistyczna, warto wziąć sprawy we własne ręce i postarać się o dotację na założenie firmy. Dotacje z Urzędu Pracy może otrzymać osoba, która:

 • jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna
 • jest opiekunem osoby niepełnosprawnej poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnieniu lub nie wykonujący innej pracy zarobkowej
 • jest absolwentem centrum integracji społecznej lub absolwentem klubu integracji społecznej i nie zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

działaność

Każdego roku kwota wsparcia, jaką może uzyskać bezrobotny na rozpoczęcie działalności gospodarczej zmienia się. Jest ona bowiem uzależniona od wysokości średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Rejestracja działalności gospodarczej.

Wniosek o wpis firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można złożyć:

 1. za pośrednictwem strony internetowej www.ceidg.gov.pl. Wniosek wypełniony on-line należy podpisać w dowolnej gminie
 2. w formie wniosku papierowego w gminie
 3. wypełniajac wniosek on-line i podpisujac go swoim “podpisem zaufanym” przez internet
 4. przesyłając wniosek listem poleconym do wybranej gminy
 5. przez telefon

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to:

 1. gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
 2. gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Koszty związane z założeniem działalności

Rejestracja działalności gospodarczej wiąże się z poniesieniem różnych wydatków, takich jak:

 1. opłata skarbowa w urzędzie skarbowym, jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek VAT-R (zarejestrowanie jako podatnik VAT czynny lub zwolniony),
 2. wyrobienie pieczątki,
 3. założenie konta w banku,
 4. zakup niezbędnego wyposażenia np. komputer,
 5. zakup materiałów jak artykuły biurowe,
 6. zakup usług związanych z tworzeniem strony internetowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here