socjoterapia

Studia z zakresu terapii pedagogicznej i socjoterapii to połączenie teorii z praktyką. Zajęcia prowadzą zarówno teoretycy, jak i osoby pracujące w instytucjach zajmujących się osobami wymagającymi terapii pedagogicznej i socjoterapii. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w zaawansowane, praktyczne umiejętności pracy z grupą podopiecznych wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W ramach studiów interaktywnie zostaną przekazane informacje na temat ludzkiego zachowania oraz tego, co działa i co nie działa w pracy z grupą.  Program studiów uwzględnia wiele przydatnych umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w pracy i życiu prywatnym.

Socjoterapia

Socjoterapia i resocjalizacja powiązana jest z takimi naukami jak: psychologia, psychopatologia, pedagogika i socjologia. W oparciu o te dziedziny możliwe jest prowadzenie skutecznych oddziaływań, za które odpowiada resocjalizacja i  socjoterapia. Studia podyplomowe z socjoterapii mają charakter kwalifikacyjny i są adresowane do pedagogów, psychologów, absolwentów studiów wyższych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym. Studia umożliwiają uzupełnienie i pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • diagnozy i terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych,
  • pracy z grupami (dynamika, konflikt, fazy rozwoju grupy, wykorzystanie procesu grupowego do oddziaływań rozwojowych, terapeutycznych, wsparcia i interwencyjnych),
  • nawiązywania kontaktu i więzi (praca na relacjach),
  • prowadzenia dziecięcych i młodzieżowych grup socjoterapeutycznych i warsztatów tematycznych.

socjoterapia

Ważną wartością dla słuchaczy podyplomowych studiów z socjoterapii jest rozwój osobistych kompetencji emocjonalnych i interpersonalnych poprzez uczestnictwo w treningach.

Zalety studiów podyplomowych socjoterapii

– studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych – nadają kwalifikacje do pracy w obszarze resocjalizacji i socjoterapii

– zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi w formie treningów i warsztatów

– wśród materiałów dydaktycznych gotowe scenariusze ćwiczeń do wykorzystania w grupowych sesjach terapeutycznych,

– możliwość rozwoju kompetencji zawodowych poprzez samodzielne prowadzenie etiud szkoleniowych przez słuchaczy.

Te studia podyplomowe dostępne są dla wszystkich absolwentów studiów I i II stopnia wszystkich specjalności z obszaru nauk humanistycznych. Zainteresowani nimi powinni być: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, osoby chcące zdobyć wiedzę i kwalifikacje z zakresu resocjalizacji i socjoterapii, osoby poszukujące zatrudnienia w placówkach resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo – wychowawczych nie posiadające kwalifikacji do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej. Studia mają charakter kwalifikacyjny dający uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, wychowawczych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych indywidualnych oraz z grupą, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here