Wypadek w pracy? Co dalej, czyli jak prowadzić postępowanie powypadkowe

Wypadki w pracy zdarzały się, zdarzają się i będą się zdarzać – nie mamy na to wpływu, możemy ewentualnie kontrolować ich częstotliwość np. dzięki częstszemu przeprowadzaniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Kiedy jednak wypadek już się przydarzy, powinniśmy pamiętać o tym, by zawsze zadbać o działanie zgodne z przepisami. O czym powinien pamiętać pracodawca, a o czym pracownik? Na czym polegają działania powypadkowe?

 Co jest wypadkiem przy pracy?

Za wypadek przy pracy zwykło się uznawać trzy sytuacje:
1) Pracownik wykonuje standardowe czynności zlecone przez przełożonego i skutkiem działań jest uraz lub śmierć

2) Pracownik wykonuje standardowe czynności bez konkretnego zlecenia przełożonego i skutkiem jego działań jest uraz lub śmierć

3) Pracownik doznaje szkody na ciele lub śmierci między siedzibą firmy a miejscem pracy, do którego zmierza

Ponadto do wypadków przy pracy zalicza się też różne sytuacje związane pośrednio z pracą, np. urazy powstałe podczas szkoleń, instruktażów, odbywania służby zastępczej czy też nauki (to ostatnie dotyczy konkretnych stypendystów).

Wypadek w pracy – co robić?

Istnieją rozporządzenia, które wskazują konkretnie, jak działania należy podjąć w sytuacji, gdy zdarzy się wypadek przy pracy. Oczywiście w pierwszej kolejności trzeba udzielić pomocy poszkodowanemu oraz zadzwonić po służby medyczne. Jeśli doszło do wypadku śmiertelnego, to na miejsce trzeba wezwać policję. Ponadto należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia – odpowiednie służby sprawdzą później, czy praca przebiegała zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kolejnym etapem jest szeroko pojęta kontrola – dotyczy ona zarówno maszyn stosowanych w przedsiębiorstwie (sprawdza się, czy urządzenia są odpowiednio przystosowane do używania ich przez pracowników). Jeśli poszkodowany żyje i lekarze przyzwalają na rozmowę z nim, to kolejnym obowiązkowym etapem będzie przesłuchanie podwładnego przez odpowiednie służby i dowiedzenie się, co konkretnie stało się na miejscu budowy. Ponadto dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji najczęściej przesłuchuje się również świadków, czyli inne osoby pracujące na budowie w danym momencie.

Po zebraniu pierwszych ustaleń, pracodawca musi powołać zespół powypadkowy, w skład którego powinien wchodzić m.in. fachowiec związany z bezpieczeństwem i higieną pracy (powinien być to zewnętrzny specjalista, ale można też włączyć w działania osobę, która odpowiada za szkolenia z zakresu bhp wewnątrz firmy). Zadaniem zespołu powypadkowego jest zbadanie okoliczności, które bezpośrednio wiążą się z wypadkiem. Wówczas nie tylko sprawdza się miejsce wypadku i ocenia zgodność pracy z zasadami bezpieczeństwa, ale też włącza się lekarza, który wydaje opinię o stanie zdrowia poszkodowanego oraz ocenia, jakie mogą być w przyszłości skutki wypadku (czy dany uraz może mieć wpływ na zdrowie pacjenta np. za kilka, kilkanaście lat). Dokumentację należy złożyć do pracodawcy w ciągu dwóch tygodni; pracodawca z kolei jest zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia pracownika.

Autor: Mariusz Zakrzewski Pozycjoneria.pl. Artykuł powstał z pomocą przedstawicieli firmy TeamPrevent Poland z Pszczyny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here