Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne nad osobą starszą?
Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne nad osobą starszą?

# Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne nad osobą starszą?

## Wprowadzenie

W Polsce istnieje świadczenie pielęgnacyjne, które ma na celu wsparcie osób starszych w codziennych czynnościach oraz zapewnienie im odpowiedniej opieki. Jednakże, nie każda osoba starsza automatycznie kwalifikuje się do otrzymania tego świadczenia. Istnieją określone kryteria, które muszą zostać spełnione, aby móc ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne. W tym artykule omówimy, komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne nad osobą starszą oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać.

## Kto może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?

### Osoby starsze z ograniczoną samodzielnością

Osoby starsze, które mają ograniczoną samodzielność w wykonywaniu codziennych czynności, mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne. Ograniczona samodzielność może wynikać z różnych przyczyn, takich jak problemy zdrowotne, niepełnosprawność czy starość. Ważne jest, aby osoba taka nie była w stanie samodzielnie poradzić sobie z podstawowymi czynnościami, takimi jak ubieranie się, karmienie się czy utrzymanie higieny osobistej.

### Opiekunowie osób starszych

Opiekunowie osób starszych również mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne. W przypadku, gdy osoba starsza nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, a opiekun pełni rolę opiekuna i pomaga jej w codziennych czynnościach, może otrzymać to świadczenie. Opiekun musi jednak spełniać określone warunki, takie jak brak zatrudnienia lub ograniczenie zatrudnienia do 30 godzin tygodniowo.

## Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

### Ocena stopnia niepełnosprawności

Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, osoba starsza musi przejść ocenę stopnia niepełnosprawności. Ocena ta jest przeprowadzana przez lekarza orzecznika, który ocenia zdolności i ograniczenia osoby starszej w wykonywaniu codziennych czynności. Na podstawie tej oceny zostaje określony stopień niepełnosprawności, który jest jednym z kryteriów do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego.

### Dochód na osobę w rodzinie

Kolejnym ważnym kryterium jest dochód na osobę w rodzinie osoby starszej. Aby móc otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać określonej kwoty. Wysokość tej kwoty zależy od aktualnych przepisów i jest corocznie aktualizowana. Ważne jest, aby dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał ustalonego limitu, ponieważ w przeciwnym razie osoba starsza nie będzie kwalifikować się do otrzymania świadczenia.

## Podsumowanie

Świadczenie pielęgnacyjne nad osobą starszą przysługuje tym, którzy spełniają określone kryteria, takie jak ograniczona samodzielność w codziennych czynnościach oraz odpowiedni dochód na osobę w rodzinie. Osoby starsze, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, a także ich opiekunowie, mogą ubiegać się o to świadczenie. Ważne jest, aby przejść ocenę stopnia niepełnosprawności oraz spełniać wymagania dotyczące dochodu na osobę w rodzinie. Świadczenie pielęgnacyjne ma na celu zapewnienie wsparcia i odpowiedniej opieki osobom starszym, które tego potrzebują.

Wezwanie do działania: Osobom, które opiekują się starszymi członkami rodziny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Zachęcamy do złożenia wniosku w celu uzyskania tego wsparcia. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, odwiedź stronę: https://motoview.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here