otworzenie działalności gospodarczej

Dzisiejszy rynek pracy jest coraz bardziej przyjazny młodym przedsiębiorcom, ponieważ ułatwia założenie działalności gospodarczej. Ważną kwestią jest także wysokość kosztów początkowych, które musi ponieść przyszły przedsiębiorca. Założenie własnej firmy nie jest tak trudne, jakby się wydawało. Mając dobry biznesplan oraz odpowiedni wkład finansowy, możemy śmiało zarejestrować swoje przedsiębiorstwo i rozpocząć działalność. W polskim prawie istnieją różne rodzaje działalności gospodarczej. Każde z nich różni się od się od siebie kilkoma głównymi czynnikami takimi jak ilość wspólników, roczny obrót, forma opodatkowania, odpowiedzialność prywatnym majątkiem w razie upadłości.

 • Indywidualna działalność gospodarcza.
 • Spółdzielnia
 • Spółka jawna
 • Spółka cywilna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Spółka partnerska
 • Spółka Akcyjna
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

otworzenie działalności gospodarczejRejestracja działalności gospodarczej.

Wniosek o wpis firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można złożyć:

 • za pośrednictwem strony internetowej www.ceidg.gov.pl. Wniosek wypełniony on-line należy podpisać w dowolnej gminie
 • w formie wniosku papierowego w gminie
 • wypełniajac wniosek on-line i podpisujac go swoim “podpisem zaufanym” przez internet
  przesyłając wniosek listem poleconym do wybranej gminy
 • przez telefon

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to:

 • gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
 • gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Otworzenie własnej działalności gospodarczej

Pierwszym krokiem do założenia własnej działalności gospodarczej jest zgłoszenie tego faktu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej co pozwala na założenie firmy przez Internet, bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie. Proces rejestracji jest szybki i prosty, a weryfikacja osoby składającej wniosek odbywa się za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Rejestracja działalności gospodarczej wiąże się z poniesieniem różnych wydatków, takich jak:

 • opłata skarbowa w urzędzie skarbowym, jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek VAT-R (zarejestrowanie jako podatnik VAT czynny lub zwolniony),
 • wyrobienie pieczątki,
 • założenie konta w banku,
 • zakup niezbędnego wyposażenia np. komputer,
 • zakup materiałów jak artykuły biurowe,
 • zakup usług związanych z tworzeniem strony internetowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here