doradca inwestycyjny

Doradca inwestycyjny – w Polsce doradca inwestycyjny jest jednym z zawodów regulowanych na rynku finansowym. Osoba posiadająca licencję doradcy inwestycyjnego zgodnie z kodeksem spółek handlowych, może zostać wspólnikiem w spółce partnerskiej. Indywidualne doradztwo inwestycyjne to profesjonalne budowanie portfela aktywów klienta, poprzedzone dokładnym zbadaniem jego potrzeb, celów i poziomu akceptacji ryzyka. To ścisła współpraca klienta z doradcą, polegająca na ciągłej wymianie informacji. Intensywny rozwój współczesnej gospodarki niesie za sobą bardzo szerokie perspektywy zatrudnienia dla doradców inwestycyjnych. Ich kompetencjami zainteresowane są szczególnie duże przedsiębiorstwa oraz międzynarodowe korporacje, które nastawione są na maksymalizację zysków. Przez wykonywanie działalności doradcy rozumie się:

  • czynności stanowiących działalność maklerską,
  • związanych z rynkiem finansowym czynności nie stanowiących działalności maklerskiej,
  • innych czynności związanych z obsługą klientów lub dostępem do rachunków prowadzonych dla klientów – w ramach pozostawania tej osoby w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z firmą inwestycyjną.

doradca inwestycyjnyJak zostać doradcą inwestycyjnym

Wymogów, jakie należy spełnić, żeby rozpocząć karierę doradcy inwestycyjnego, jest całkiem sporo. Najważniejszą sprawą jest oczywiście posiadanie średniego lub wyższego wykształcenia o profilu ekonomicznym. Ukończenie takiego kierunku pozwoli zdobyć solidną dawkę wiedzy na temat funkcjonowania zarówno współczesnej gospodarki i giełdy, jak i mechanizmów finansowych. Warto jednak wiedzieć, że doradcą inwestycyjnym nie może zostać każdy, jest to bowiem zawód regulowany. W związku z tym, aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie być skazanym pełnomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo skarbowe, przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi, mieniu czy papierami wartościowymi, korzystać z pełni praw publicznych oraz zdać egzamin organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego

Perspektywy rozwoju

Osoby posiadające licencję doradcy inwestycyjnego pracują najczęściej instytucjach i firmach związanych z rynkiem finansowym: Bankach Inwestycyjnych, Funduszach Inwestycyjnych oraz Private Equity, Biurach Maklerskich. Najlepsi doradcy inwestycyjni dostają również premie, które nierzadko sięgają kilkuset tysięcy złotych rocznie. Istotna jest również kwestia tego, ile zarabia doradca inwestycyjny w Polsce. Średnie zarobki na tym stanowisku wynoszą ok. 3850 złotych netto. 25% przedstawicieli tego zawodu, którzy zarabiają najlepiej, osiąga zarobki na poziomie ok. 6150 złotych netto i więcej. Z kolei 25% najgorzej zarabiających otrzymuje miesięcznie ok. 2450 złotych netto i mniej. Pracodawcy wymagają od kandydatów na to stanowisko doświadczenia zawodowego, znajomości technik sprzedaży, dobrego kontaktu z klientem, umiejętności budowania długotrwałych relacji oraz łatwości w nawiązywaniu kontaktów, posiadania aktywnego portfela klientów, umiejętności pracy pod presją czasu oraz odporności na stres.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here