etat

Zatrudnienie na pól etatu to z jednej strony mniej pracy, ale i mniejsze wynagrodzenie i niższa emerytura. Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na pół etatu zależy od wymiaru czasu pracy tego pracownika. Za podstawę wyliczenia urlopu dla pracownika pracującego w niepełnym wymiarze godzin przyjmuje się za podstawę pełny wymiar:

– 20 dni, jeśli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat;

26 dni, jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 10 lat.

Jeżeli zatem mamy pracownika, którego urlop w pełnym wymiarze wynosiłby 26 dni, a jest zatrudniony na 1/2 etatu to oznacza, że pracownik ma 13 dni urlopu po 8 godzin czyli w sumie 104 godziny do realizacji urlopowej.

Zasady udzielania urlopu

Obliczając urlop trzeba pamiętać, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, również w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dla pracownika zatrudnionego na:

pełny etat jest to:

– 208 godzin przy 26 dniach urlopu

– 160 godzin przy 20 dniach urlopu

na pół etatu :

– 104 godziny czyli 26 dni

– 80 godzin przy 20 dniach

Pracownikom półetatowym przysługuje odpowiednio połowa tego urlopu. Ważne jest, że dla pracowników niepracujących codziennie po osiem godzin, urlop wypoczynkowy rozlicza się godzinowo.

urlop Redukcja urlopu

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na pół etatu, urlop wypoczynkowy wynikający z przepisów prawa pracy, powinien zostać zredukowany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Jeśli pracownik zatrudniony jest na pół etatu, a ma mniejszy niż 10-letni staż pracy, to będzie mu przysługiwało 10 pełnych dni urlopu wypoczynkowego. Pracownik jest uprawniony do 20 lub 26 dni urlopu, a pracuje:

1)  na ½ etatu, wtedy jego urlop proporcjonalny do wymiaru jego czasu pracy wynosi odpowiednio 10 lub 13 dni,

2) na ¾ etatu, wtedy jego urlop proporcjonalny do wymiaru jego czasu pracy wynosi odpowiednio  15 lub 20 dni,

3) na  1/3 etatu, wtedy jego urlop proporcjonalny do wymiaru jego czasu pracy wynosi odpowiednio 7 lub 9 dni.

Udzielanie urlopów

Jest regułą, że urlopu udziela się tylko w dni, które zgodnie z rozkładem czasu pracy są dla danego pracownika dniami pracy. Ponadto urlop powinien być wykorzystywany w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Taki tryb udzielania urlopów ustanowiono w art. 1542 K.p., z której to normy wynika, że urlop jest udzielany wyłącznie w robocze dla danego pracownika dni, bez względu na to czy przypadają one w dni robocze, niedziele albo w święta. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie wymienionego wyżej przepisu kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi w danym roku. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

Osobie zatrudnionej na pół etatu przysługują takie same urlopy, poza wypoczynkowym, z jakich może skorzystać osoba zatrudniona na pełen etat. Są to: macierzyński, wychowawczy urlopy okolicznościowe, dwa dni zwolnienia na dziecko, które nie skończyło 14 lat, oraz urlop tacierzyński. Mogą je wykorzystać, ale nie muszą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here