Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2024

Opłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązkiem, z którego zdecydowanie lepiej jest się wywiązywać. Jakie opcje mają przedsiębiorcy w 2024 roku? Wprowadzono szereg ulg i preferencyjne składki, o których warto dowiedzieć się nieco więcej.

Wybór schematu składki ZUS

Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że w zależności od etapu prowadzenia działalności przedsiębiorca może wybrać odpowiedni schemat opłacanych składek ZUS. Tu istotne kwestie to m.in.:

  • Rozpoczęcie lub wznowienie działalności;
  • Zakończenie okresu ulgi;
  • Osiąganie wysokich przychodów;
  • Posiadanie statusu np. emeryta.

Ulga na start 2024

Przez okres pierwszych sześciu miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczych specjalna ulga umożliwia przedsiębiorcom lepsze wejście w biznes. W tym czasie nie podlega się ubezpieczeniom społecznym. Co istotne, oprócz osób po raz pierwszy zakładających firmę, z ulgi na start skorzystają również osoby wznawiające działalność – jeśli od dnia zawieszenia upłynie 60 miesięcy.

Preferencyjne składki ZUS

Po uldze na start rozpoczyna się okres dwuletniej ulgi preferencyjnej. Tu podstawą wyliczenia składek jest 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jednak sama składka zdrowotna jest takiej samej wysokości – zmienna jest tylko stawka składek na ubezpieczenie społeczne.

Mały ZUS plus

Specjalna stawka dostępna w 2024 roku dla przedsiębiorców, którzy w 2023 roku uzyskali przychód poniżej 120 tysięcy złotych. Ulga ta przysługuje już po zakończeniu ulgi na start lub preferencyjnego ZUS-u i spełnia inne podstawowe wymogi formalne. Mały ZUS plus trwa maksymalnie 36 miesięcy i po tym czasie trzeba przyjść na standardowy, zwykły ZUS.

Zwykłe składki – duży ZUS

Podstawa składek ZUS, gdy już nie obowiązują wspomniane wyżej ulgi lub preferencyjne warunki. Podstawą jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Również i to dotyczy tylko ubezpieczenia społecznego. Jak wskazuje biuro rachunkowe Kraków, ubezpieczenie zdrowotne jest stałe i nie podlega zmniejszeniu. Ponowne skorzystanie z tej ulgi jest możliwe dopiero po upływie kolejnych dwóch lat – jeśli oczywiście wtedy jeszcze ustawa to regulująca będzie obowiązywać.

Terminy płacenia składek ZUS 2024

Wysyłanie deklaracji DRA do ZUS jest obowiązkowe za miesiąc poprzedni do:

  • Dnia miesiąca – w przypadku przedsiębiorstw z osobowością prawną (spółki akcyjne z o.o. itp.)
  • Dnia miesiąca – jeśli płatnik opłaca składki za siebie, przedsiębiorców oraz podmioty prawne bez osobowości prawnej.

Rozliczanie składek ZUS

Skuteczne płacenie składek, a w szczególności pilnowanie dokładnych ich stawek może być uciążliwe. Zamiast jednak decydować się na samodzielne wyliczanie wszystkiego, lepiej wybrać biuro rachunkowe, które zajmie się tym procesem. Dzięki ustaleniu, czy przedsiębiorcę interesuje minimalne płacenie stawek, czy wyższe, księgowy będzie sprawować pieczę nad terminowym i dokładnym uiszczaniem obowiązkowych opłat, wybierając przy tym również odpowiednie rozwiązania sprzyjające sprawnemu opłacaniu składek i prowadzeniu całej księgowości.

Przeczytaj też: https://www.7dak.pl/ile-wynosi-zus-po-2-latach-dzialalnosci/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here