studia prawnicze

Studia prawnicze to jedyna możliwa droga do zawodów prawniczych, które niosą ze sobą prestiż i możliwości osiągania świetnych zarobków. Studia prawnicze nie należą do łatwych, a samo ich ukończenie to właściwie połowa drogi do sukcesu. Aby zdobyć sensowną pozycję w zawodzie, należy uzyskać także jedną z aplikacji, które otwierają drogę do samodzielnego wykonywania obowiązków prawnika. W zasadzie o studiach prawniczych należy myśleć od początku szkoły średniej, decyzja w ostatniej chwili, nie jest dobrym pomysłem na idealne wpasowanie się w kryteria przyjęć, ogłoszone przez uczelnię. Do tego wszystkiego, trzeba wiedzieć jeszcze, że studia prawnicze są zaplanowane w sposób niezwykle skondensowany, nie ma tutaj ważnych i nieważnych przedmiotów, a wiedza z każdego semestru może okazać się kluczową w przyszłej praktyce zawodowej.

Dla kogo studia prawnicze

studia prawniczeOprócz zainteresowań i umiejętności, równie ważne są naturalne predyspozycje danej osoby. Wrodzona charyzma, bystrość, błyskotliwość, pewność siebie, ale również upór i cierpliwość przydają się w pracy każdego prawnika, niezależnie czy jest zatrudniony w kancelarii czy w firmie finansowej. Pożądaną cechą jest także zdolność do podejmowania szybkich, trafnych decyzji. Zalety studiowania prawa:

  • Możliwość wykonywania jednego z najbardziej opłacalnych i stabilnych zawodów w Polsce po ukończeniu studiów;
  • Rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, poznanie systemu prawnego Polski i innych państw, możliwość zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości, w której prawo jest jednym z nadrzędnych aspektów;
  • Zdobycie praktycznych umiejętności i ogromnej wiedzy stanowiącej punkt wyjścia do dalszej edukacji prawniczej.

Studia prawnicze

Trwają pięć lat i nie występuje na nich podział na studia licencjackie i magisterskie. Pierwszy rok studiów to przedmioty „wprowadzające”: logika, historia prawa, filozofia, ekonomia, socjologia, język łaciński. Podczas kolejnych lat zapoznasz się praktycznie z każdą gałęzią prawa: prawem administracyjnym, karnym, cywilnym, finansowym, europejskim, handlowym, gospodarczym. Na trzecim roku studenci decydują się na wybór jednej ze specjalizacji. Aby wykonywać jeden z zawodów prawniczych (sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, komornik, notariusz, doradca podatkowy) po pięcioletnich studiach magisterskich należy ukończyć jeszcze aplikację. Trwa ona, w zależności od rodzaju, od roku do 3,5 roku, a dostają się na nią studenci, którzy zdali egzaminy wstępne. Bez ukończonej aplikacji, z samym tytułem magistra prawa, pracy szukać możesz w administracji publicznej, organizacjach samorządowych czy w firmach konsultingowych. Studenci Wyższej Szkoły Prawa zdobywaną na zajęciach wiedzę mają możliwość pogłębiać w praktyce poprzez realizację studenckich praktyk zawodowych, gdzie nabierają dodatkowych umiejętności. Praktyki administracyjne, karnistyczne i cywilistyczne odbywają się w rekomendowanych instytucjach m.in. w organach administracji rządowej i samorządowej, jednostkach organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości, jak również w kancelariach adwokackich, radcowskich, komorniczych i notarialnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here