studia podyplomowe bhp

Zapotrzebowanie na specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy wzrosło kilka lat temu, kiedy zaostrzono przepisy BHP. W dużych firmach powstały nawet odrębne działy specjalizujące się w tym zakresie, ponieważ kary za nieprzestrzeganie przepisów wynoszą nawet 200 tysięcy złotych. Absolwent studiów podyplomowych dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu BHP. Program zajęć uwzględnia najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z BHP. Daje możliwości nabycia umiejętności praktycznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach. Program studiów bhp:

 • Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:
 • Problemy BHP w ustawodawstwie pracy
 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • Organizacja bezpiecznej pracy
 • Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • Metodyka i organizacja szkoleń w zakresie BHP
 • Psychologia pracy
 • Metodyka pracy służb BHP
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
 • Zarządzanie budynkiem

studia podyplomowe bhpCele studiów podyplomowych

Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach gospodarki rynkowej, dynamicznych zmian technologii oraz prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw. Celem studiów podyplomowych jest przede wszystkim przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie:

 • prawnej ochrony pracy,
 • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 • ergonomii;
 • bieżącego monitorowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przestrzegania przepisów i zasad BHP;
 • eliminacji albo ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia;
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych;
 • metod i organizacji szkoleń w zakresie BHP;
 • prowadzenia dokumentacji BHP w przedsiębiorstwie;
 • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z najnowszymi osiągnięciami teorii i praktyki.

Założeniem studiów jest także, aby absolwenci na podstawie zdobytej wiedzy podczas studiów podyplomowych potrafili pomóc przedsiębiorstwom przygotować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar BHP oraz przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności. Ukończenie studiów uprawnia do pracy na stanowisku starszego inspektora BHP oraz prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

Praca i wynagrodzenie BHPowca

Miesięczne wynagrodzenie specjalisty ds. bhp wynosi 3 500 zł. Zarobki 50% specjalistów ds. bhp wahają się od 2 600 zł. do 5 000 zł. Premia stanowi średnio 10% pensji całkowitej specjalisty ds. bhp. Rynek pracy wraz z zaostrzeniem przepisów dotyczących BHP odczuwa coraz większe zapotrzebowanie na absolwentów kierunków związanych z inżynierią bezpieczeństwa. Trzeba liczyć się jednak z tym, że co roku studia podyplomowe i szkoły policealne kończą setki absolwentów. Rynek jest nasycony, absolwentom można stawiać wymagania. Najważniejsze staje się doświadczenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here