umowa o dzieło podatek

Umowa o dzieło to jedna z umów cywilnoprawnych, którą zawiera się w sytuacji, gdy praca wykonawcy ma prowadzić do osiągnięcia konkretnego materialnego lub niematerialnego efektu (np. sporządzenie projektu architektonicznego, stworzenie strony internetowej, napisanie programu komputerowego etc.). Stronami umowy o dzieło mogą być:

 • osoby fizyczne
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • podmioty prawa handlowego
 • spółki kapitałowe
 • zakłady pracy działające w innej formie organizacyjnej

umowa o dzieło podatekZasady opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wykonywania umowy o dzieło zostały określone w ustawie o PIT. To, kto rozlicza tego typu przychód z urzędem skarbowym, zależy m.in. od statusu podmiotu zamawiającego dzieło oraz wysokości zapłaty określonej w umowie. Od takiej umowy należy opłacić obowiązkowo składki na ubezpieczenie:

 • emerytalne,
 • rentowe,
 • chorobowe,
 • wypadkowe.

Kalkulator umowa o dzieło – brutto / netto / pełny koszt pracodawcy

Kalkulator umów o dzieło pozwala oszacować całkowity koszt, który ponosi zamawiający w momencie zawarcia umowy cywilnoprawnej. Wylicza wartość podatku dochodowego, koszty uzyskania przychodu oraz kwotę, którą należy wypłacić wykonawcy w ramach zawartej umowy o dzieło. Kalkulator umożliwia przeliczenie kosztów zarówno z przeniesieniem praw autorskich jak i bez ich przekazywania. Dodatkowo w łatwy sposób przelicza kwotę brutto i netto widniejącą na umowie o dzieło. Jeśli umowa o dzieło zawierana jest w formie pisemnej, istotne jest aby uwzględniała ona standardowe elementy:

 • określenie stron umowy- imiona i nazwiska (nazwy firmy) oraz adresy,
 • numery NIP i PESEL,
 • określenie przedmiotu umowy,
 • sposób wykonania dzieła,
 • termin rozpoczęcia zlecenia oraz zakończenia zlecenia,
 • określenie sposobu ustalenia wynagrodzenia,
 • kwotę wynagrodzenia netto
 • kwotę wynagrodzenia brutto i kwotę należnego podatku dochodowego

Podatek przy umowie o dzieło

W obecnym stanie prawnym od takiej umowy nie ma obowiązku odprowadzenia składek ZUS, ani na ubezpieczenia społeczne, ani ubezpieczenie zdrowotne. Dochód uzyskiwany na podstawie umowy o dzieło podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Podatek ten należy opłacić od każdej zawartej umowy o dzieło, szczegółowe zasady rozliczania są jednak różne w zależności od konkretnego przypadku. Płaci się go od dochodu – jest to przychód pomniejszony o koszty. Koszt uzyskania przychodu wynosi zasadniczo 20%, a 50% w przypadku, gdy w grę wchodzi kwestia rozporządzania prawami autorskimi. Stawka podatku, który należy opłacić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego, to 18%, a wraz ze wzrostem dochodu powyżej ustalonej kwoty – 32%.Jeśli jednak umowa o dzieło opiewa na kwotę, która nie przekracza sumy 200 zł, stosuje się opodatkowanie zryczałtowane. Nie uwzględnia się wówczas kosztów uzyskania przychodu, lecz od razu nalicza się stawkę 18%. Takie umowy nie są uwzględniane w rocznym rozliczeniu podatkowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here